Huwag mangamba sa mga kumakalat na balita tungkol sa Covid-19 (Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease), ang pag-panic ay walang maidudulot na kabutihan. Mas makakatulong ang may sapat na kaalaman. Alamin ang mga bagay-bagay patungkol sa Novel Corona Virus 2019. Basahin at ipagbigay alam ang impormasyon. Laging mag-ingat, Isabeleños.

#DisiplinaMuna

click here for pdf copy