Isabela Youth Assessment Survey

Ang Isabela Youth Assessment Survey ay ang opisyal na Assessment Survey na isinasagawa ng Provincial Youth Development Office (PYDO) ng lalawigan ng Isabela. Ang resulta sa pag-aaral na ito ang isa sa mga magiging batayan sa mas komprehensibong Provincial Youth Development Plan (PYDP) 2023-2025 ng Pamahalaang Panlalawigan.

Sagutan ang Survey dito: https://forms.gle/o8b4kZRxX6LZx1v29

Together, let's say YES to IYAS!

Maraming Salamat