Pangalagaan at irespeto natin ang kapakanan, karapatan at dignidad ng ating mga health workers, frontliners, pati na rin ang mga PUI at PUM (suspect at probable), mga pasyenteng COVID-19 (confirmed), at ang kanilang mga pamilya.

#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#COVID19PH